Sanselig oppmerksomt nærvær

Hvilke kompetanser er i spill når dybwikdans henvender seg kunstnerisk til de aller yngste barna? I siste utgave av DRAMA, Nordisk dramapedagogisk tidskrift, kan du lese om dybwikdans sitt arbeid med de aller yngste.