Sanselig oppmerksomt nærvær

Hvilke kompetanser er i spill når dybwikdans henvender seg kunstnerisk til de aller yngste barna? I siste utgave av DRAMA, Nordisk dramapedagogisk tidskrift, kan du lese om dybwikdans sitt arbeid med de aller yngste.

Edinburgh International Children's Festival

Toddlernes rom er valgt ut som én av 14 forestillinger fra 12 land til årets festival. Her forteller festivaldirektør Noel Jordan om hvordan han velger ut produksjoner til festivalen.

 

Lille Trille/Norsk Kulturråd

dybwikdans er svært glad for at Norsk Kulturråd har støttet vårt nye arbeid Lille Trille, en lydinstallasjon for de aller yngste. Vi gleder oss til å videreutvikle erfaringene vi har gjort oss i arbeidet med Lulla, og ikke minst å undersøke lyd og stemme som bærende elementer i en slik sammenheng.

Children's Theatre in the UK – Research Network

Toddlernes rom er valgt ut til å delta på Edinburgh International Children's Festival (tidligere kjent som Imaginate) sommeren 2018. Her snakker kunstnerisk leder Noel Jordan om festivalen og hvordan han programmerer den.