RARERE anmeldelse i Periskop

Rarere hadde premiere i Sandnes kulturhus 9. februar, og har spilt 15 . Periskop har anmeldt forestillingen her.

El Més Petit de Tots - forskningsseminar

dybwikdans, representert ved Siri Dybwik og forsker Kirsten Halle, deltok på forskningsseminar om musikk for de aller yngste under festivalen El Més Petit de Tots i Barcelona/Sabadell i november. Reportasje fra seminaret i Escena Familiar her.

Sanselig oppmerksomt nærvær

Hvilke kompetanser er i spill når dybwikdans henvender seg kunstnerisk til de aller yngste barna? I siste utgave av DRAMA, Nordisk dramapedagogisk tidskrift, kan du lese om dybwikdans sitt arbeid med de aller yngste.