Edinburgh International Children's Festival

Toddlernes rom er valgt ut som én av 14 forestillinger fra 12 land til årets festival. Her forteller festivaldirektør Noel Jordan om hvordan han velger ut produksjoner til festivalen.

 

Lille Trille/Norsk Kulturråd

dybwikdans er svært glad for at Norsk Kulturråd har støttet vårt nye arbeid Lille Trille, en lydinstallasjon for de aller yngste. Vi gleder oss til å videreutvikle erfaringene vi har gjort oss i arbeidet med Lulla, og ikke minst å undersøke lyd og stemme som bærende elementer i en slik sammenheng.

Children's Theatre in the UK – Research Network

Toddlernes rom er valgt ut til å delta på Edinburgh International Children's Festival (tidligere kjent som Imaginate) sommeren 2018. Her snakker kunstnerisk leder Noel Jordan om festivalen og hvordan han programmerer den. 

dybwikdans gir bort kostymer

dybwikdans tømmer sitt kostymelager og vi vil gjerne gi bort kostymene fra produksjonene fra 1999 til 2010 til noen som kan bruke dem videre, for eksempel i skolesammenheng eller annet. Alt er håndsydd og det er brukt gode materialer som silke og annet. Ta kontakt hvis du er interessert!

dybwikdans til Imaginate

Toddlernes rom er invitert til Imaginate - Edinburgh International Childrens Festival sommeren 2018. Festivalen inviterer 12-15 forestillinger fra hele verden og regnes for å være en av de fremste i verden. dybwikdans gleder seg stort over å være utvalgt til denne festivalen. Kunstnerisk leder Noel Jordan presenterer festivalen her.

Flexer/Sandiland/dybwikdans

dybwikdans skal samarbeide med Flexer/Sandiland om å lage et nytt arbeide for barn; Curiouser. Dette er første samarbeid mellom disse kompaniene. Arbeidet skal vises både i Norge og England.

Om prosjektet:

Curiouser is a multi-modal event for small groups of children and parents/carers (age 4+) lasting approximately 30-40 minutes. The piece incorporates elements of animated hand-drawn projection, live dance performance, sound, text and interactive digital objects. It is housed in a custom built geodesic dome that immerses and surrounds the audience to create an intimate yet spectacular experience.

Premieren er planlagt tidlig 2019. Klikk her for mer informasjon om Flexer/Sandiland.

Lille Trille - ny produksjon i 2019

I 2019 er det 20 år siden dybwikdans ble etablert. Siden den gang har kompaniet produsert en rekke arbeider for barn og unge, og de siste årene har kompaniet hatt en spesiell interesse for de aller yngste. Produksjonene Toddlernes rom og Lulla er begge laget for barn i aldersgruppen 0-3 år. Høsten 2018 starter vi arbeidet med en ny produksjon for de aller yngste, dette arbeidet bygger videre på våre erfaringer med Lulla. dybwikdans vil arrangere 4 åpne seminarer i tilknytning til Lille Trille, mer informasjon om disse seminarene vil følge.

Toddlernes rom - Når barn møter kunsten – kunsten å møte barna

Forestillingen Toddlernes rom har besøkt mange europeiske land siden premieren i 2014. Den har også vært gjenstand for videre undersøkelser i form av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. I den utvidede undersøkelsen er det utøverperspektivet og barns perspektiv på meningsdanning som er undersøkt.

Her er et utdrag fra forskningsartikkelen Når barn møter kunsten – kunsten å møte barna, skrevet av Kirsten Halle. Den er å finne i sin helhet i boka Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning utgitt av Universitetsforlaget, 2017

Jeg vil ta dere med inn i Toddlernes rom, der Simen (1,8), Hanna (2,5), David (1,5) og de andre barna sammen med en mamma, en pappa eller en barnehagelærer får utforske et kunstnerisk verk. I dette rommet inviteres deltakerne til å oppleve en kunstnerisk hendelse over tid (20 minutter). Musikk, dans og materialer danner innholdet i denne estetiske praksisen. Mitt empiriske materiale fra Toddlernes rom beskriver toddlerens typiske væremåter: de stabber og hopper, kryper og løper. Men siden Toddlernes rom også er et kunstverk, så inneholder mitt materiale for det meste subtile interaksjoner av kommunikasjon og samhandling. Dette rommet innbyr til en innrettet oppmerksomhet – og med den symbolske formen som kommer til uttrykk her, kan man få en fornemmelse av sakte tid. I tillegg til den klassiske toddlerstilen (Løkken, 2004) sitter barna i Toddlernes rom like ofte og betrakter omgivelsene. Eksemplene jeg har brukt i dette kapittelet er preget av toddlerens undring og kroppslige oppmerksomhet. Foruten eksempler fra Toddlernes rom, vil jeg også støtte meg til utviklingspsykologi, filosofi og pedagogisk teori for å undersøke relasjonen mellom kunst og barn under tre år.