Prinsessen på erten våren 2018

Prinsessen på erten hadde premiere i England i august 2017. Produksjonen har siden den gang spilt ved flere scener i Norge, og også turnert til Portugal. Våren 2018 spiller produksjonen ved Varen Kulturhus, RAS, Tou scene i Norge. Forestillingen gjester Wheee Festival 2018/Nottingham i juni 2018. For mer informasjon, ta kontakt med det enkelte spillested.