Lulla/STOR kunst for små barn

Vår kommende produksjon Lulla vil ha premiere på Dansens Hus, Oslo, 8. oktober 2017. Forestillingen er en del av Dansens Hus' satsning STOR kunst for små barn.

Utgangspunktet for forestillingen ligger i vuggesangtradisjonen, og vi er dermed svært glade for å introdusere amerikanske Thomas Cabaniss som samarbeidspartner/faglig veileder i dette prosjektet. Thomas Cabaniss leder The Lullaby Project i Carnegie Hall, New York. Vi ser frem til å bygge videre på våre erfaringer med Toddlernes rom og Zyg som begge retter seg mot barn i alderen 0-3 år. Lulla kommer til å rette seg mot målgruppen 0-2 år.

Medvirkende:
Iscenesetter Siri Dybwik
Komponist Nils Christian Fossdal
Scenograf Kit Bjørn Petersen
Utøvere Gerd Elin Aaseog Nils Christian Fossdal
Studiomusikere Bergmund Waal Skaslien og Andreas Utnem
Søm Britt Stigen Martinsen
Designer/tekniker Karl Oskar Sørdal
Faglig veileder Thomas Cabaniss
Forskningsansvarlig Kirsten Halle
Co-produsent Dansens Hus
Regional produsent RAS

Forestillingen er per Mars 2017 støttet av Rogaland fylkeskommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Dansens Hus, RAS, UiS