Lille Trille - ny produksjon i 2019

I 2019 er det 20 år siden dybwikdans ble etablert. Siden den gang har kompaniet produsert en rekke arbeider for barn og unge, og de siste årene har kompaniet hatt en spesiell interesse for de aller yngste. Produksjonene Toddlernes rom og Lulla er begge laget for barn i aldersgruppen 0-3 år. Høsten 2018 starter vi arbeidet med en ny produksjon for de aller yngste, dette arbeidet bygger videre på våre erfaringer med Lulla. dybwikdans vil arrangere 4 åpne seminarer i tilknytning til Lille Trille, mer informasjon om disse seminarene vil følge.