Sanselig oppmerksomt nærvær

Hvilke kompetanser er i spill når dybwikdans henvender seg kunstnerisk til de aller yngste barna? I siste utgave av DRAMA, Nordisk dramapedagogisk tidskrift, kan du lese om dybwikdans sitt arbeid med de aller yngste.

Edinburgh International Children's Festival

Toddlernes rom er valgt ut som én av 14 forestillinger fra 12 land til årets festival. Her forteller festivaldirektør Noel Jordan om hvordan han velger ut produksjoner til festivalen.

 

Lille Trille/Norsk Kulturråd

dybwikdans er svært glad for at Norsk Kulturråd har støttet vårt nye arbeid Lille Trille, en lydinstallasjon for de aller yngste. Vi gleder oss til å videreutvikle erfaringene vi har gjort oss i arbeidet med Lulla, og ikke minst å undersøke lyd og stemme som bærende elementer i en slik sammenheng.

Children's Theatre in the UK – Research Network

Toddlernes rom er valgt ut til å delta på Edinburgh International Children's Festival (tidligere kjent som Imaginate) sommeren 2018. Her snakker kunstnerisk leder Noel Jordan om festivalen og hvordan han programmerer den. 

dybwikdans gir bort kostymer

dybwikdans tømmer sitt kostymelager og vi vil gjerne gi bort kostymene fra produksjonene fra 1999 til 2010 til noen som kan bruke dem videre, for eksempel i skolesammenheng eller annet. Alt er håndsydd og det er brukt gode materialer som silke og annet. Ta kontakt hvis du er interessert!

dybwikdans til Imaginate

Toddlernes rom er invitert til Imaginate - Edinburgh International Childrens Festival sommeren 2018. Festivalen inviterer 12-15 forestillinger fra hele verden og regnes for å være en av de fremste i verden. dybwikdans gleder seg stort over å være utvalgt til denne festivalen. Kunstnerisk leder Noel Jordan presenterer festivalen her.